Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Partnerská burza: GREEN DAYS. International technology & business meetings


Začiatok: 10. 10. 2023 00:00

Koniec: 13. 10. 2023 00:00

Typ podujatia: Brokerage event

Organizátor: Obchodná a priemyselná komora CCI Auvergne-Rhône-Alpes, Enterprise Europe Network

Miesto konania: Lyon

Štát: Francúzsko
Podujatie GREEN DAYS je officiálne match-making podujatie, ktoré poskytuje cennú platformu na podporu inovatívnej spolupráce a predstavenie prelomových nápadov v oblasti životného prostredia a energetiky. Prezentujú sa tu firmy, výskumné centrá a organizácie v oblasti enviromentálnych a energetických riešení (Klaster 5 a 6 II. piliera programu Horizont Európa).

Účasť na tomto podujatí umožňuje:

  • Nadviazať nové pracovné kontakty/partnerstvá medzi koordinátormi, ktorí hľadajú partnerov na spoluprácu v projektoch Horizont Európa 
  • Prezentovať svoje know-how v rámci pitch prezentácie 
  • Získať informácie o nových trendoch a projektových návrhoch v enviromentálnej a energetickej oblasti 
  • Zúčastniť sa rôznych konferencií o európskych financiách, medzinárodných stretnutí B2B,  ako aj odborných stretnutí

Registrácia a účasť na GREEN DAYS je pre regionálnych aktérov a vysokoškolských výskumníkov bez poplatku a je otvorená do 30.septembra 2023. Bližšie podmienky spoplatnenia vstupu na podujatie Pollutec nájdete na tejto stránke.

Možnosť požiadať o preplatenie cestovných nákladov:

  • Národná kancelária Horizontu so sídlom v CVTI SR vám preplatí cestovné náklady na takéto podujatie do výšky 1.000 EUR pre osobu
  • Podmienkou preplatenia cestovných nákladov  je  vyplnenie žiadosti o účasť na Partnerskej burze, ktorú je potrebné zaslať minimálne 21 dní pred podujatím na emailovú adresu: cestovnegranty@cvtisr.sk.
  • Viac informácií o podmienkach nájdete na webovej stránke ERA Portál.

Informácie o konaní relevantných partnerských burzách nájdete tu.

Zverejnené 18.9.2023, slord

Pridať do Google Calendar