Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

PCI Energy Days


Začiatok: 04. 11. 2024 00:00

Koniec: 05. 11. 2024 00:00

Typ podujatia: Výstava

Organizátor: Európska komisia

Miesto konania: Brusel, online

Štát: Belgicko

Odkaz: https://energy.ec.europa.eu/events/5th-pci-energy-days-2024-11-04_en
5th PCI Energy Days - European Commission

Tento ročník energetických dní PCI je venovaný praktickej realizácii projektov spoločného záujmu. Pozývame zástupcov správnych orgánov krajín EÚ, regulačných orgánov, prevádzkovateľov sietí a navrhovateľov projektov na stretnutie s predstaviteľmi priemyslu, občianskej spoločnosti a širšej finančnej komunity, aby diskutovali a podelili sa o úspešné príklady toho, ako prekonali niektoré z najnaliehavejších výziev pri budovaní a modernizácii energetickej infraštruktúry potrebnej na dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti klímy a energetiky do roku 2030.

Projekty spoločného záujmu sú dôležité energetické projekty vybraté EÚ, ktoré majú významný vplyv na najmenej 2 krajiny EÚ, posilňujú integráciu trhu a prispievajú k integrácii sietí krajín EÚ, zvyšujú hospodársku súťaž na trhoch s energiou tým, že spotrebiteľom ponúknu alternatívy, zvyšujú bezpečnosť dodávok, prispievajú k cieľom EÚ v oblasti energetiky a klímy a uľahčujú integráciu energie z obnoviteľných zdrojov energie. Tieto projekty majú následne prístup k financovaniu z Nástroja na prepájanie Európy. Projekty vyberá Európska komisia každé dva roky a schvaľujú ich regionálne skupiny štátov. Proces vytvárania nového zoznamu projektov sa začne na jeseň 2024. Viac informácií o tomto type projektov a ako takýto štatút získať nájdete na týchto stránkach alebo v tomto videu

Zoznam aktuálnych PCI projektov, vrátane tých slovenských, si môžete pozrieť na tejto interaktívnej mape.

Podujatie sa koná počas dvoch dní a jeho súčasťou je politická konferencia zameraná na najkritickejšie aspekty urýchlenia výstavby rozsiahlej energetickej infraštruktúry, najmä na postupy cezhraničnej spolupráce medzi navrhovateľmi a orgánmi, skúsenosti s udeľovaním povolení, získavanie finančných prostriedkov, riešenie problémov v oblasti verejného obstarávania a využívanie príležitostí na spoločný prístup k plánovaniu sietí s miestnymi komunitami a pre miestne komunity. Záhrada PCI, ktorá bude otvorená počas celého podujatia, ponúkne navrhovateľom projektov, výskumným centrám a ďalším zainteresovaným stranám možnosť prezentovať svoje projekty v snahe poskytnúť publiku prehľad úspešných výsledkov politiky EÚ v oblasti energetickej infraštruktúry za posledné desaťročie.

Podujatie, ktorému bude predsedať generálna riaditeľka DG ENER Ditte Juul Jørgensenová, otvorí komisárka pre energetiku Kadri Simsonová.

Komisia nadviaže na 10. fórum o energetickej infraštruktúre, ktoré sa koncom júna konalo v Kodani pod jej záštitou a na ktorom sa diskutovalo o tom, ako urýchliť modernizáciu a výstavbu kľúčovej infraštruktúry vzhľadom na súčasné globálne výzvy vrátane tých, na ktoré sa zameriava akčný plán EÚ pre siete, ktorý bol predstavený počas minuloročného fóra. Na podujatí sa zdôraznia úspechy prepojeného trhu s energiou a prehodnotí sa naša ambícia urýchliť potrebné zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie na mori, inteligentných sietí, vodíkovej infraštruktúry a sietí CO2 v rámci integrovaného prístupu.

Zverejnené 28.6.2024, slord

 

Pridať do Google Calendar