Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Podpora slovenských inovatívnych firiem a nový SME Instrument od roku 2018 (1.12.2017 v Bratislave a 4.12.2017 v Košiciach)


Začiatok: 01. 12. 2017 00:00

Koniec: 03. 12. 2017 00:00

Miesto konania: Bratislava

Štát: Slovensko
Do pozornosti Vám dávame pripravovaný seminár, ktorý predstaví aktuálnu podporu slovenských inovatívnych firiem a nové pravidlá pre SME Instrument, platné od januára 2018.

<img src=/smeinst2018_01.jpg style=“display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;“ />

Miesto a dátum konania:

Program podujatia:

BLOK 1: PODPORA ROZVOJA INOVATÍVNYCH FIRIEM (9:00-10:30)

V súčasnosti je k dispozícii snáď najväčší balík bezplatných podporných služieb, ktoré sú určené pre rozvoj slovenských inovatívnych MSP. Predstavíme vám tie najvýznamnejšie, ktoré môžu pomôcť pri raste vašej firmy na medzinárodných trhoch. Nestrácajte čas hľadaním na webe a získajte všetky podstatné informácie na jednom mieste. V krátkom bloku sa predstavia zaujímavé iniciatívy.

 •     Prehlaď podpory EÚ pre inovatívne firmy s internacionalizačnými ambíciami.
 •     Najväčšia sieť na svete na podporu podnikania, Enterprise Europe Network, predstaví databázu s vyše 10 tisíc profilmi, kde môžete nájsť partnera alebo spropagovať svoj produkt či služby na zahraničných trhoch vyše 60 krajín, iniciatívu EÚ pre podporu startupov a scaleupov a ukáže, ako lepšie riadiť inovácie pre úspech na medzinárodných trhoch.
 •     Aké sú podporné schémy pre začínajúce a existujúce MSP (individuálne poradenstvo, inkubačný program, stážové pobyty, podpora internacionalizácie a exportu či ako získať experta na vypracovanie Vášho projektového zámeru – NP Národné podnikateľské centrum – BA kraj, NP podpora internacionalizácie MSP) predstavia experti zo Slovak Business Agency.
 •     Ochrániť a následne využiť duševné vlastníctvo je pri inovačnom podnikaní kľúčové. Ako na to Vám poradia z experti z Centra vedecko-technických informácií SR.
 •     Tenderio ukáže, ako aj malá firma môže profitovať z verejných tendrov, ktoré fungujú najmä v zahraničí (len na podujatí v Bratislave).

BLOK 2: NOVÝ SME INSTRUMENT OD ROKU 2018 (11:00-12:30)

SME Instrument je najpopulárnejšia iniciatíva európskeho programu Horizont 2020, ktorá financuje jednotlivé vysoko inovatívne MSP pri dokončení vývoja produktu a jeho uvedení na trh. Od začiatku roku 2018 platia pre SME Instrument nové pravidlá. Vysvetlíme vám, čo sa zmenilo a odovzdáme viaceré odporúčania pre prípravu dobrých návrhov projektov.

 •     Úvod do SME Instrument – Ako získať financovanie pre dokončenie vývoja produktov a ich uvedenie na svetové trhy.
 •     Doterajšie výsledky SME Instrument. Za prvé tri roky získalo financovanie 2500 európskych firiem, z toho 9 slovenských. Pozrieme sa na profil očakávaného projektu a úspešnej firmy.
 •     Novinky po roku 2018 – témy, nový spôsob hodnotenia a výberu projektov, nové formuláre pre návrhy projektov, termíny uzávierok pre rok 2018-2020.
 •     Čo získajú úspešné firmy okrem financovania? Európska komisia spúšťa rozsiahle služby na podporu rastu podnikania.
 •     Odporúčania pre úspešný návrh v novom SME Instrument – na čo sa zamerať a ako prezentovať projektovú myšlienku, aby ste uspeli v tvrdej konkurencii.
 •     Podpora pre firmy, ktoré uspeli v SME Instrument a firmy, ktoré získali Seal of Excellence (dobre hodnotené projekty, ktoré sa vzhľadom na vysokú konkurenciu nefinancovali) z EÚ/SR.

INDIVIDUÁLNE KONZULTÁCIE S EXPERTAMI:

V prípade záujmu o osobnú konzultáciu s expertmi, môžete využiť poobedňajší blok, v ktorom prítomní odborníci rozdiskutujú váš problém a vysvetlia, ako je možne využiť prezentované služby. V prípade záujmu si, prosíme, vyberte pri registrácii tému, o ktorú by ste mali záujem.

 •     Internacionalizácia a podporné služby pre MSP (SBA)
 •     SME Instrument/Horizont 2020 (H2020 NCP)
 •     Práva duševného vlastníctva (CVTI SR)
 •     Riadenie inovácií a podpora scale-upov (BIC/EEN)

Registrácia:

Účasť na podujatí je bezplatná. Prosíme, zaregistrujte sa čo najskôr. Po naplnení kapacity miestnosti už nebudeme môcť akceptovať ďalšie registrácie. Prípadné uzavretie registrácie bude oznámené na tejto stránke aj v registračnom formulári.

Pokiaľ je registrácia otvorená (prístupná online), vaša prihláška bude po jej korektnom odoslaní akceptovaná. Bezplatná online registrácia na podujatie.

Kontakt:

 •     Ivan Filus, BIC Bratislava, T: 02/323 327 13, E: filus@bic.sk
 •     Barbora Kubíková, CVTI SR, T: 02/69253 164; E: barbora.kubikova@cvtisr.sk

Organizátori:

Podujatie organizujú:
    BIC Bratislava
    CVTI SR
    Slovak Business Agency

Košické podujatie spoluorganizuje:
    UVP TECHNICOM

Akcia je podporená iniciatívami:
    Enterprise Europe Network
    Národný koordinátor programu Horizont 2020 na Slovensku
    NP Národné podnikateľské centrum
    NP podpora internacionalizácie MSP

Na podujatí spolupracujú projekty:

    VIP4SME
    Tenderio

Pridať do Google Calendar