Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Podujatia počas rakúskeho predsedníctva v Rade EÚ v oblasti vedy, výskumu a inovácií


Začiatok: 01. 07. 2018 00:00

Koniec: 31. 12. 2018 00:00

Miesto konania: Viedeň

Štát: Rakúsko
ERA Portal Austria spustil pravidelné poskytovanie informácií o prioritách, relevantných aktivitách a pridružených podujatiach počas rakúskeho predsedníctva v Rade EÚ v oblasti výskumu, vývoja a inovácií. Ide najmä o tri prioritné oblasti: nadchádzajúci rámcový program Horizon Europe (čiastočné všeobecné smerovanie), Európsky výskumný priestor (ERA – závery Rady) a ďalšie sektorové politiky (EuroHPC, EOSC, obrana, atď.). Kedže tieto iniciatívy budú počas rakúskeho predsedníctva podporované rôznymi udalosťami, na webovej stránke nájdete celý zoznam udalostí predsedníctva, ktoré sa sústreďujú na príslušnú prioritu. Uvádza sa aj kompletný zoznam všetkých udalostí, vrátane výstupných správ a odporúčaní po ich uskutočnení, ako aj sekcie služieb s odkazmi a užitočnými kontaktmi.

ERA Portal Austria – informácie o podujatiach AT PRES v oblasti výskumu, vývoja a inovácií

Pridať do Google Calendar