Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Predstavenie nového európskeho partnerstva Innovative Health Initiative


Začiatok: 26. 01. 2022 10:30

Koniec: 26. 01. 2022 13:00

Typ podujatia: Konferencia

Organizátor: IHI - Innovative Health Initiative

Miesto konania: online
IHI – Innovative Health Initiative je európske partnerstvo nadväzujúce na Innovative Medicines Initiative (IMI), členmi partnerstva sú farmaceutické a biotechnologické asociácie EFPIA, Vaccines Europe, EuropaBio a združenia výrobcov a dodávateľov zdravotníckych technológií MedTech Europe a COCIR.

Innovative Health Initiative 2022

Na oficiálnom zahájení partnerstva bude 26. januára 2022 podrobnejšie predstavené partnerstvo a plánované aktivity. Účastníci sa tiež dozvedia viac o možnostiach, ako sa zapojiť a získajú prehľad o pripravovaných prvých výzvach na predkladanie projektových žiadostí, ktoré sa očakávajú v 1. polroku 2022.

Rozpočet partnerstva na obdobie 7 rokov je 2,4 mld. EUR, pričom polovicu rozpočtu, 1,2 mld. EUR tvorí príspevok z programu Horizont Európa, zvyšnú polovicu pokrývajú príspevky partnerských organizácií.

Hlavné ciele partnerstva:

  • lepšie porozumieť determinantom zdravia a ochoreniam,
  • integrovať fragmentované úsilie v oblasti výskumu a inovácií v oblasti zdravia,
  • preukázať realizovateľnosť integrovaných riešení v oblasti zdravotnej starostlivosti,
  • využiť plný potenciál digitalizácie a výmeny dát v rámci zdravotnej starostlivosti,
  • vyvinúť nové a vylepšené metodológie a modely na hodnotenie pridanej hodnoty inovatívnych a integrovaných riešení v zdravotnej starostlivosti.

Program a registrácia na podujatie

zdroj: IHI, 21.12.2021, mob

Pridať do Google Calendar