Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Program EURESTMA prináša bezplatný tréning pre projektových manažérov


Začiatok: 19. 06. 2023 00:00

Koniec: 27. 10. 2023 00:00

Typ podujatia: Seminár

Organizátor: EURESTMA

Miesto konania: Osnabrück, Brusel
Nový program pre európskych manažérov výskumu a transferu technológií.

Certifikát EURESTMA je nový bezplatný program pre európskych manažérov výskumu a transferu technológií. Je organizovaný konzorciom, ktoré poskytuje aktuálne poznatky ohľadom riadenia výskumu a transferu technológií v európskom kontexte.

Cieľom je prispieť k profesionalizácií európskeho manažmentu v tejto oblasti a vytvoriť tak aktívnu medzinárodnú komunitu manažérov výskumu

Chcete patriť medzi nich ?

Program obsahuje šesť modulov, ktoré budú vyučované :

  • Univerzitou aplikovaných vied v Osnabrücku (19. 6 – 23. 6. 2023);
  • Bruselskou kanceláriou KoWi (23. 10. – 27. 10. 2023).

Tento dvojtýždňový proces výučby bude doplnený fázami samoštúdia.

Súčasťou programu je aj „Projektový Akčný Plán,“ prostredníctvom ktorého budú účastníci realizovať tzv. projekt zmeny, ktorý budú implementovať vo svojej domácej inštitúcií pod vedením odborníkov.

Požiadavky :

  • dvojročná odborná prax;
  • zodpovednosť  za strategické úlohy, organizáciu procesov, plánovanie a navrhovanie systémov vo vašej inštitúcii;
  • dobrá znalosť angličtiny.

Prihlásiť sa môžete do 5. 4. 2023 vyplnením formulára a zaslaním ho na eurestma@hs-osnabrueck.de

Viac informácií :

Zverejnené 20.3.2023, slord

Pridať do Google Calendar