Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Proposal Check Workshop for Research Infrastructures Topics 2024


Začiatok: 22. 02. 2024 00:00

Koniec: 23. 02. 2024 00:00

Typ podujatia: Workshop

Organizátor: RICH Europe

Miesto konania: Praha

Štát: Česká republika
Národné kontaktné body pre oblasť Výskumné infraštruktúry organizujú v rámci sieťovacieho projektu RICH Europe workshop na tému Proposal Check Event for Research Infrastructures Topics 2024.

Podujatie sa uskutoční 22. – 23. februára v Prahe. Je určené pre tých, ktorí plánujú predložiť projektový návrh v nadchádzajúcich výzvach na rok 2024 v rámci grantovej schémy Výskumné infraštruktúry. Cieľom je zvýšiť šance uspieť a získať financovanie na projekty prostredníctvom spätnej väzby od skúsených hodnotiteľov programu Horizont Európa.

Aktuálne otvorená registrácia slúži na vyjadrenie záujmu. Záujemcovia budú kontaktovaní začiatkom roka 2024 s požiadavkou o zaslanie projektových návrhov (časť B) do 12. februára 2024. Následne prebehne do 15. februára 2024 selekcia účastníkov, vybraných bude maximálne 6 projektov. Konzultácie prebehnú individuálne pre každý projekt a všetci účastníci workshopu podpíšu čestné vyhlásenia o mlčanlivosti v súvislosti s oboznámením sa o obsahu projektových návrhov.

Bližšie informácie

Registrácia

Zdroj: RICH Europe, 29.11.2023, mob

Pridať do Google Calendar