Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Public-Private Partnership Info day & Brokerage event


Začiatok: 16. 10. 2015 08:00

Koniec: 16. 10. 2015 19:00

Miesto konania: Brusel

Štát: Belgicko
Európska komisia organizuje informačný deň spojený s burzov partnerov v oblasti verejno-súktormných partnerstiev a výziev v oblastiach – Zelené vozidlá; Továrne budúcnosti; Energeticky-efektívne budovy a Udržateľný spracovateľský priemysel.

Pridať do Google Calendar