Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Public Sector Goes Circular


Začiatok: 25. 01. 2016 09:00

Koniec: 25. 01. 2016 18:00

Miesto konania: Brusel

Štát: Belgicko
Európsky Balíček k cyklickému hospodárstvu spustil v EÚ diskusiu ohľadom zmien v členských štátoch smerom k systémovému cyklickému hospodárstvu, ktoré prináša nové možnosti ako posilniť inovácie a tvorbu nových pracovných miest.

 

Toto podujatie sa zameria na podnikateľské modely a technológie, ktoré presun k cyklickému hospodárstvu umožňujú. Vysokí predstavitelia vlád členských štátov, podnikov a európskych združení prediskutujú otázku ako sa politiky na európskej úrovni v tejto sfére môžu presunúť na lokálnu úroveň a tak priamo ovplyvňovať súkromnú sféru spoločnosti.

 

Podujatie sa uskutoční v pondelok, 25. 1. 2016, v centre Alfred Borschette. Zaregistrovať sa je možné prostredníctvom e-mailu s uvedeným menom a organizáciou na adresu: RTD-ENV-PUBLIC-SECTOR-CIRCULAR@ec.europa.eu

Pridať do Google Calendar