Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

SC5 INFO DAY & Brokerage Event – Climate action, environment, resource efficiency and raw materials


Začiatok: 21. 09. 2015 09:00

Koniec: 21. 09. 2015 18:00

Miesto konania: Brusel

Štát: Belgicko
Európska komisia organizuje informačný deň s partnerskou burzou k spoločenskej výzve 5 – Zmena klímy, životné prostredie a suroviny k novým výzvam pracovného programu 2016/2017.

Informačný deň poskytne dôležité informácie o tom, ako podávať projektové návrhy a všetky detaily, ktoré súvisia s novými výzvami nadchádzajúceho pracovného programu. Zároveň to bude výborná príležitosť pre získanie kontaktov na potenciálnych projektových partnerov a a násjť nové príležitosti.  Rovnako budú na informačnom dni prezentované úspešné príklady projektov a skúsenosti s výzvami Horizontu 2020.

Pridať do Google Calendar