Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Second Forum of the Mission adaptation to climate change


Začiatok: 13. 06. 2023 09:00

Koniec: 13. 06. 2023 18:30

Typ podujatia: Fórum

Organizátor: EK

Miesto konania: Blekinge, Švédsko
Európska komisia (EK) plánuje v poradí druhé „Fórum pre misiu Horizontu Európa“ pod názvom Adaptácia na klimatické zmeny“.

Fórum sa bude konať dňa 13. júna 2023 v čase od 9.00 -18.30 hod. v Blekinge, Švédsko.    

Rezervujte si čas pre  toto stretnutie a využite príležitosť na bilancovanie a diskusiu o budúcnosti tejto klimatickej misie!

Na dosiahnutie cieľov klimatickej misie je rozhodujúce silné regionálne a miestne zapojenie sa do jednotlivých aktivít. Cielené implementačné opatrenia budú využívať aj rôzne zdroje financovania a intervenčné mechanizmy.

V poradí druhé fórum o klimatickej misii ponúka všetkým zainteresovaným aktérom príležitosť prediskutovať status quo a výzvy v klimatickej misii a definovať svoju budúcu cestu. Pozvaní sú najmä zástupcovia regionálnych a miestnych orgánov, výskumných inštitúcií, mimovládnych organizácií a firiem.

Detailné informácie k prihláške budú nasledovať v krátkom čase a budú zverejnené na tejto stránke Európskej komisie (EK)

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/events/upcoming-events/second-forum-mission-adaptation-climate-change-2023-06-13_en

Viac informácií k misii získate od príslušného národného kontaktného bodu na Slovensku.

Zdroj: EK, 8. 3. 2023, kas

Pridať do Google Calendar