Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Seminár na preskúmanie synergií výziev Európskej zelenej dohody a programu LIFE


Začiatok: 30. 11. 2020 12:00

Koniec: 30. 11. 2020 13:35

Typ podujatia: Seminár

Organizátor: Litovská styčná kancelária pre výskum, vývoj a inovácie (LINO); Estónska styčná kancelária pre výskum a technologický rozvoj v Európe (ELO)

Miesto konania: Online
Dňa 30. novembra 2020 sa uskutoční sprostredkovateľský seminár o výzvach Európskej zelenej dohody (European Green Deal) a o nadchádzajúcich výzvach programu pre životné prostredie a ochranu klímy „LIFE“ pre rok 2021. Seminár je spoločne organizovaný Litovskou styčnou kanceláriou pre výskum, vývoj a inovácie (LINO) a Estónskou styčnou kanceláriou pre výskum a technologický rozvoj v Európe (ELO).

Cieľom online podujatia je pomôcť nájsť chýbajúcich partnerov pre súčasné konzorciá a pripraviť pôdu pre budúce spolupráce. Seminár sa zameria na synergie medzi programom LIFE a výzvami Európskej zelenej dohody, ktoré sa uzatvoria 26. januára 2020. Týmito výzvami sú:

  • Oblasť 4 (LC-GD -4-1-2020): Výstavby a renovácie spôsobom efektívnym z hľadiska energie a zdrojov
  • Oblasť 6 (LC-GD-6-1-2020): Testovanie a demonštrácia systémových inovácií na podporu stratégie „Farm-to-fork“
  • Oblasť 7 (LC-GD-7- 1-2020): Obnova biodiverzity a ekosystémových služieb.

Predbežná registrácia je otvorená do 23. novembra 2020. Pri výbere dostanú prioritu záujemcovia, ktorí sú ochotní pripraviť si dvojminútovú prezentáciu o svojich nápadoch a schopnostiach. Schválenie registrácie na podujatie bude záujemcom spolu s prístupovým odkazom zaslané do 27. novembra.

Viac informácii:

Plagát workshopu

Pridať do Google Calendar