Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Séria webinárov ENRICH in China na tému COVID-19


Začiatok: 02. 04. 2020 00:00

Koniec: 08. 04. 2020 00:00

Organizátor: ENRICH in China

Miesto konania: Akékoľvek

Štát: Slovensko
Vzhľadom na súčasné globálne vypuknutie koronavírusu SARS-CoV-2 a tým, že sa stal jeden z hlavných problémov, ktorý by sa mal riešiť v rámci našej globálnej spoločnosti, iniciatíva ENRICH v Číne sa rozhodla pomáhať so zdieľaním informácií o všetkých dôležitých iniciatívach, ktoré by mohli pomôcť rozšíriť vedomosti a podporiť vývoj v súvislosti s bojom proti koronavírusu.

ENRICH v Číne preto pozýva sledovať tri webináre, ktoré sa venujú téme ochorenia COVID-19:

  • 2. apríl 2020 – „Výskumné príležitosti a prezentácie projektov COVID-19 v Európe a Číne“
  • 3. apríl 2020 – „Ako zväčšiť odolnosť komunít počas vypuknutia/ priebehu choroby COVID-19?“
  • 8. apríl 2020 – Telekonferencia s čínskymi zdravotníckymi dodávateľmi o ich boji proti COVID-19

Informácie o všetkých plánovaných webinároch nájdete na webovej stránke ENRICH v Číne tu.

„ENRICH in China“ je európska iniciatíva, ktorá ponúka celý rad služieb vrátane soft landing a spolupráce, ktorých cieľom je pomôcť európskym výskumno-inovačným organizáciám s plynulým vstupom na čínsky trh, napríklad prostredníctvom lokalizačného poradenstva, ponuky priestorov, administratívnej podpory a poradenstva v oblasti dodržiavania predpisov.

Viac informácií:

Pridať do Google Calendar