Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

SME Instrument: Národný deň 2018 (Bratislava, 2.10.2018)


Začiatok: 02. 10. 2018 00:00

Koniec: 04. 10. 2018 00:00

Miesto konania: Bratislava

Štát: Slovensko
<img src=/smeinst20181.jpg style=“display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;“ height=“281″ width=“559″ />

Najpopulárnejší nástroj programu Horizont 2020, SME Instrument, má za sebou už štyri roky fungovania, počas ktorých zafinancoval 1,3 miliardy eur do 3200 projektov vo firmách v 37 krajinách, ktoré uvádzajú svoje inovatívne produkty na trh. 11 projektov bolo schválených aj slovenským firmám.

Zúčastnite sa stretnutia a diskusie s tými, ktorí projekty koordinujú, pripravujú, realizujú, hodnotia a podporujú. Zaregistrujte sa bezplatne čo najskôr. Kapacita miestnosti je obmedzená.

Organizačné údaje

 •     Kedy: 2. október 2018, utorok, od 9:30 (registrácia od 9:00)
 •     Kde: Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), Lamačská cesta 8/A, Bratislava, veľká seminárna miestnosť, 2. poschodie
 •     Jazyk podujatia: slovenský
 •     Registrácia: online registračný formulár – bezplatné prihlasovanie do 21.9.2018, resp. do naplnenia kapacity miestnosti

Čo môžete očakávať

Radi by sme sa s Vami podelili o informácie, rady a názory:

 •     o schéme SME Instrument – ako funguje a aké sú novinky od januára 2018,
 •     aké sú typické projekty a aké firmy získavajú financovanie,
 •     o výsledkoch, ktoré dosiahli slovenské a európske firmy,
 •     v čom sú najčastejšie problémy a zlyhania návrhov projektov,
 •     aké sú príbehy úspešných slovenských firiem – čo fungovalo a v čom mali problémy,
 •     čo očakávajú a ako hodnotia projekt hodnotitelia, ako fungujú pohovory,
 •     akú ďalšiu podporu môžu firmy okrem financií a koučingu získať.

Predbežný program podujatia (9:30 – 13:00)

Program podujatia bude priebežne dopĺňaný.

PANEL 1: SME Instrument – fungovanie a podpora

Pohľad na SME Instrument – ako funguje, aké má výsledky, aké sú plány do budúcnosti, akú podporu môžu firmy získať:

 •     SME Instrument, fungovanie, výsledky, novinky od januára 2018, životný cyklus od podávania k implementácií projektu
 •     Podpora OP VaI pre dobre hodnotené, no nefinancované projekty SME Instrument
 •     Bezplatné odborné projektové poradenstvo na prípravu projektov SME Instrument

PANEL 2: Úspešné firmy a hodnotitelia

Pohľad hlavných aktérov schémy SME Instrument – skúsenosti s prípravou a realizáciou projektov, dopad na firmy či odporúčania:

 •     Čo firme priniesol SME Instrument? Aké sú skúsenosti s implementáciou projektov?
 •     Zo zákulisia hodnotenia projektov, ako prebiehajú pohovory pred porotou, na čo sa zamerať v návrhu a na čo v pitchingu, odporúčania od hodnotiteľov.

Konzultácie

Počas prestávky a tiež po podujatí môžete krátko skonzultovať, prípadne si dohodnúť stretnutie s expertmi, ktorí reprezentujú Národné kontaktné body programu Horizont 2020 pre oblasť “Inovácie v MSP”, ktorá pokrýva aj problematiku SME Instrument.

Kontakt

Ivan FILUS
Národný kontaktný bod pre oblasť Inovácie v MSP a Prístup k rizikovému financovaniu
BIC Bratislava, Enterprise Europe Network, CVTI SR
Tel: 02/3233 2713, 3233 2711
E-mail: filus@bic.sk

Organizátori

Viac informácií nájdete tu.

Pridať do Google Calendar