Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Spustenie Európskej rady pre inovácie v programe Horizon Europe


Začiatok: 18. 03. 2021 09:30

Koniec: 19. 03. 2021 16:30

Typ podujatia: Konferencia

Organizátor: Európska komisia

Miesto konania: Online
V dňoch 18. – 19. marca 2021 organizuje Európska komisia online podujatie, na ktorom spustí kľúčovú novinku programu Horizon Europe ­– Európsku radu pre inovácie (EIC). EIC  predstavuje najambicióznejšiu inovačnú iniciatívu, ktorú Európa prijala, s rozpočtom 10 miliárd EUR na obdobie 2021 – 2027.

Poslaním EIC je identifikovať, rozvíjať a rozširovať prelomové technológie a prevratné inovácie. EIC podporí začínajúce podniky, malé a stredné podniky a výskumné tímy pri vývoji vysoko rizikových a významných prelomových inovácií. Osobitne sa zameria na rozšírenie revolučných riešení, ktoré prispievajú k cieľom Európskej zelenej dohody a Plánu obnovy pre Európu.

Informácie o registrácii a program nájdete na stránke podujatia.

Pridať do Google Calendar