Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Štúdia podpory výskumu a vývoja zo súkromných zdrojov v Európe


Začiatok: 14. 12. 2015 09:00

Koniec: 14. 12. 2015 18:00

Organizátor: EUFORI

Miesto konania: Brusel

Štát: Belgicko
Združenie Európskych nadácií pre výskum a inovácie (EUFORI) vypracovalo správu, ktorá hodnotí finančnú podporu nadácií v oblasti výskumu a inovácií v EÚ. Táto správa sa zameriava na budúce trendy ale i na porovnanie možností financovania naprieč jednotlivými členskými štátmi. Výsledkom je mapa financovania súkromných nadácií naprieč Európou.

 

Súkromné nadácie venujú na podporu výskumu v Európe každoročne 5 miliárd EUR a zohrávajú tak dôležitú úlohu popri priemysle a členských štátoch.

Výsledky tejto správy budú prezentované na podujatí, ktoré sa uskutoční 14. 12. 2015, v Bruseli.

Ak Vás táto téma zaujala, kontaktujte prosím Ms Sibel Serbest pre registráciu na podujatí.

Výsledky štúdie sú k dispozícií na tejto adrese.

Spracované výsledky pre Slovensko nájdete tu.

Pridať do Google Calendar