Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

The 2015 European Biopolymer Summit


Začiatok: 09. 12. 2015 08:00

Koniec: 10. 12. 2015 16:00

Organizátor: Active Communications International

Miesto konania: Londýn

Štát: Veľká Británia
<img src=podujatia/Biopolymer_summit.jpg alt=“Biopolymer Summit“ title=“European Biopolymer Summit“ />

 

V termíne od 9. do 10. decembra 2015 sa bude v Londýne konať European Biopolymer Summit organizovaný ACI. Počas samitu sa stretnú expeti z kľúčových oblastí priemyslu aby prediskutovali najnovšie stratégie a metódy na prekonanie súčasných výziev a na maximalizáciu príležitostí.

 

Hlavné témy:

  • Perspektíva výrobcov a predajcov.
  • Posledná aktualizácia predpisov a právnych úprav, ktoré majú vplyv na priemysel biopolymérov.
  • Vplyv poklesu cien ropy na podnikanie v oblasti biopolymérov.
  • Výzvy a príležitosti biopolymérnej suroviny.
  • Analýza životného cyklu plastov.
  • Recyklácia, kompostovatelnost a odpad.
  • Prípadové štúdie výrobcov biopolymérov.
  • Najmodernejšie postupy vo výrobe biopolymérov.

Pridať do Google Calendar