Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

The EU2014 conference on The Empowerment of the Next Generation of Researchers “Promoting talents, spreading excellence”


Začiatok: 18. 11. 2014 09:00

Koniec: 19. 10. 2014 13:30

Organizátor: Talianske Ministerstvo školstva, univerzít a výskumu v spolupráci s autonómnou oblasťou Treto

Miesto konania: Trento

Štát: Taliansko
Konferencia EU2014 „Podpora talentov, šírenie excelentnosti“ sa uskutoční v Trente v dňoch 18.-19.11. 2014. Hlavnou témou bude diskusia a reflexia programov pre vzelávanie výskumníkov, náboru a profesíjneho rozvoja za účelom posilniť ďalšiu generáciu vedcov a zvýšiť ich úspešnosť bez ohľadu na spoločenský a hospodársky vývoj. Kľúčovými elementami pre diskusiu budú zručnosti, mobilita, rodové otázky a tiež vzájomná interakcia medzi akademickou obcou a priemyslom. Konferencia sa zameria na úlohu tvorcov politík, investorov a podniky, koré prispievajú k vzdelávaniu v spolupráci s univerzitami a výskumnými inštitúciami.

Pridať do Google Calendar