Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

The Future of Gender Equality in European Research and Innovation


Začiatok: 09. 04. 2019 00:00

Koniec: 11. 04. 2019 00:00

Miesto konania: Brusel

Štát: Belgicko
Projekt GENDERACTION, ktorý bol podporený z rámcového programu Horizont 2020, organizuje svoju záverečnú konferenciu s názvom „Budúcnosť rodovej rovnosti v európskom výskume a inovácii“. Podujatie sa uskutoční 9. apríla 2019 v Bruseli.

Súčasťou projektového konzorcia GENDERACTION je aj Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Viac informácií o projekte a pripravovanej konferencii nájdete na webovej stránke projektu.

Ak sa chcete zaregistrovať, prejdite na stránku tu.

Konzorcium projektu GENDERACTION pripravuje stručný politický program, ktorý bude formulovať budúce priority rodovej rovnosti vo výskume a inováciách v EÚ.

Pridať do Google Calendar