Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

The second International Rare Diseases Research Consortium (IRDiRC) Conference


Začiatok: 07. 11. 2014 09:00

Koniec: 09. 11. 2014 17:30

Organizátor: IRDiRC; BGI

Miesto konania: Shenzhen

Štát: Čína
Cieľom konferencie je upozorniť na tému zriedkavých chorôb a posilniť medzinárodnú spoluprácu zahrňujúcu aj čínskych vedcov a klinických pracovníkov. Okrem iného, konferencia ponúka výbornú príležitosť na vytvorenie a posilnenie sietí kontaktov s ďalšími stakeholdermi.  

Pridať do Google Calendar