Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Tomorrow’s Road and Infrastructure Monitoring and Management (TRIMM) final conference


Začiatok: 23. 10. 2014 00:00

Koniec: 24. 10. 2014 00:00

Organizátor: European Road Profile Users’ Group (ERPUG)

Miesto konania: Brusel

Štát: Belgicko
TRIMM je trojročný program bežiaci pod Siedmym rámcovým programom, ktorý má byť ukončený v novembri 2014. Príspevok projektu na konferencii bude predstaviť výdobytky a zlepšenia v oblasti monitoringu ciest a mostov, spoločne s implementačnými aspektmi, ako je indikačný rámec a pridaná hodnota monitoringu. TRIMM prezentácie budú integrované v témach spoločnej agendy s ERPUG a budú zahŕňať aj oblasti ako použitie 3D obrázkov, zber dát v reálnom čase, štrukturovaný zdravotný monitoring a manažment a oveľa viac.

Pridať do Google Calendar