Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Transforming Europe towards the digital age


Začiatok: 15. 12. 2015 09:00

Koniec: 15. 12. 2015 18:00

Organizátor: Digital Europe

Miesto konania: Luxembourg

Štát: Luxembursko
Najväčšie výhody Jednotného digitálneho trhu nespočívajú len v inovovaní technologickej základne podnikov, ale najmä v používaní týchto technológií v celej ekonomike EÚ. Táto konferencia je organizovaná Luxemburgským predsedníctvom v rade EÚ a združí podnikateľov, expertov a mladých ľudí aby na jednom mieste mali možnosť diskutovať o existujúcich bariérach jednotného digitálneho trhu, ale i príležitostiach, ktoré tento ambiciózny projekt Európskej Komisie prináša.

 

Viac informácií o podujatí a registráciu nájdete na tejto adrese.

Pridať do Google Calendar