Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Unlock The Innovation Potential of Digital Heritage – Civic Epistemologies Final Conference


Začiatok: 12. 11. 2015 09:00

Koniec: 13. 11. 2015 18:00

Organizátor: EK

Miesto konania: Berlín

Štát: Nemecko
 12.-13. 11.2015 sa sukutoční záverečná konferencia Európskeho projektu s názvom „Civic Epistemologies“. Toto podujatie sa zameria na témy digitálne dedičstvo a inovácie, najmä na pohľad na kultúrne identity v zmysle digitálneho dedičstva.

Digitálne dedičstvo je pojem, ktorý prepája kultúrne dedičstvo s informačnými technológiami v novom, globalizovanom svete, čím kultúrne dedičstvo zachováva a chráni v novej podobe. Konferencia sa zameria na doterajší výskum v tejto oblasti , hlavne na úlohu digitálneho dedišstva pri zapájaní občanov do sociálnych a kultúrnych identít spoločnosti.

 

Viac informácií o podujatí nájdete na jeho webovej stránke.

 

Pridať do Google Calendar