Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Vedecký veľtrh Science is Wonderful!


Začiatok: 25. 04. 2024 00:00

Koniec: 26. 04. 2024 00:00

Typ podujatia: Výstava

Miesto konania: Brusel

Štát: Rakúsko
Science is Wonderful! je mimoriadne podujatie, ktoré približuje širšej verejnosti, najmä žiakom a žiačkam základných a stredných škôl, svet vedy, výskumu a inovácií. Toto podujatie im ponúka jedinečnú príležitosť spojiť sa s výskumníkmi, inovátormi a odborníkmi z odvetvia, pričom sa môžu dozvedieť viac o ich práci, informovať sa o vedeckej kariére, rovnako ako aj zdieľať s nimi svoje nápady a tým pádom začať pestovať hlbokú vášeň pre vedu.

Už od roku 2015 tento každoročný vedecký veľtrh interaktívne predstavuje výskumné projekty a inovácie programu Marie Skłodowska-Curie Actions prostredníctvom praktických experimentov, vedeckých šou, hier, kvízov a zábavných, inšpiratívnych aktivít.

Nasledujúci ročník Science is Wonderful! sa uskutoční v Bruseli, dňa 25. a 26. apríla 2024, kedy počas dvoch dní členovia a absolventi MSCA predstavia svoje výskumné projekty približne 5 000 mladým návštevníkom.

Podmienky účasti:

  • Vaša žiadosť musí byť predložená členom alebo absolventom MSCA alebo zahŕňať aspoň jedného člena MSCA alebo absolventa

  • Ak bude Váš projekt vybraný, budete sa môcť veľtrhu zúčastniť spolu s ďalším kolegom, členom tímu, koordinátorom alebo vedúcim Vášho projektu MSCA

Praktické informácie:

  • Európska komisia uhradí cestovné náklady, ubytovanie (maximálne do 3 nocí) a stravu počas trvania výstavy pre maximálne dve osoby na stánok, pokiaľ si navrhované aktivity nevyžadujú prítomnosť ďalších osôb

  • Vybraní vystavovatelia budú musieť byť prítomní počas celého trvania výstavy a prípravného popoludnia a networkingového podujatia 24. apríla 2024

  • Okrem Vášho stánku budete mať tiež možnosť uskutočniť krátku vedeckú show, hru, workshop alebo podobnú aktivitu na vyhradenej scéne

  • Možnosť zúčastniť sa na online komunikačnom workshope pred podujatím, ktoré má za úlohu pomôcť s prekladom zložitých technických termínov a procesov do bežneho jazyka

Uzávierka prihlášok je 16. októbra 2023!

Prihlášky je možné podávať prostredníctvom špeciálneho formulára: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ScienceisWonderfulFair2024

V prípade akýchkoľvek otázok o procese podávania žiadostí kontaktujte EAC-MSCA-SIW@ec.europa.eu

Zverejnené 14.9.2023, slord

Pridať do Google Calendar