Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Výskum Euratomu v praxi a príležitosti pre Európu: Strategická autonómia EÚ a budúce energetické systémy


Začiatok: 04. 04. 2023 09:00

Koniec: 04. 04. 2023 12:50

Typ podujatia: Konferencia

Organizátor: Európska komisia

Miesto konania: Brusel, online
Na tomto podujatí Euratomu sa predstavia hlavné priority pracovného programu na roky 2023 – 25 a pozornosť sa zameria na malé modulárne reaktory (SMR). Komisárka Gabriel a zainteresované strany EÚ v oblasti jadrovej energetiky podpíšu vyhlásenie s názvom „EÚ SMR 2030: výskum a inovácie, vzdelávanie a odborná príprava„: Nucleareurope, SNETP, ENS a ENEN.

Prvé zasadnutie podujatia sa bude týkať súčasných a budúcich energetických výziev. Jeho súčasťou budú prezentácie veľkých elektrárenských spoločností, MAAE, CEA a ETSON pre časť venovanú jadrovému štiepeniu so zameraním na jadrovú bezpečnosť a diverzifikáciu jadrového paliva. Z oblasti jadrovej syntézy bude predstavené medzinárodné zariadenie na ožarovanie materiálov pre jadrovú syntézu – IFMIF-DONES vrátane súčasnej výstavby v Granade v Španielsku.

Druhé zasadnutie, ktorému bude predsedať komisárka Gabriel, bude venované vzdelávaniu a odbornej príprave v jadrovom sektore a malým modulárnym reaktorom. Hlavné zainteresované strany a kolegovia z GR ENER predstavia európske partnerstvo pre SMR. Počas podujatia budú k dispozícii 3D modely a plagáty niektorých európskych projektov SMR, ako sú Nuward, Newcleo a Teplator. Okrem toho sa toto zasadnutie zameria na prenos náročných technológií do umenia a prilákanie mladých talentov do jadrovej energetiky.

Tretie zasadnutie, ktorému bude predsedať DG GROW, poskytne prehľad nadchádzajúcich činností v rámci programu Euratomu pre výskum a odbornú prípravu a jeho pripravovaného pracovného programu na roky 2023 – 2025 (132 mil. EUR). Počas tohto zasadnutia Komisia (DG RTD) predstaví všetky novinky programu a témy otvorené prostredníctvom výzvy na predkladanie návrhov. GR JRC predstaví priame výskumné akcie v jadrovej oblasti.

Po tomto podujatí budú zverejnené výzvy na predkladanie návrhov na Funding&Tenders portáli.

Na toto podujatie je nutná registrácia.

Viac informácií:

Zverejnené 8.3.2023, slord

Pridať do Google Calendar