Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Výskumné infraštruktúry v Horizonte Európa: podpora výskumu a inovácií na roky 2021 – 2022


Začiatok: 02. 06. 2021 13:00

Koniec: 02. 06. 2021 14:30

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: Národná kancelária Horizontu

Miesto konania: online
Národná kancelária Horizontu vás pozýva na tematický webinár zameraný na predstavenie výskumno-inovačných príležitostí, ktoré ponúka grantová schéma Výskumné infraštruktúry v programe Horizont Európa v novom rámcovom programe EÚ pre výskum a inovácie (2021 – 2027).

Podujatie sa uskutoční online dňa 02.06.2021 v čase 13:00 14:30 h.

Na podujatí bude prezentovaný pracovný program pre oblasť Výskumné infraštruktúry a očakávané výzvy na roky 2021 – 2022.

Vystúpi tiež príslušný národný delegát, ktorý predstaví priority na podporu výskumných infraštruktúrach na úrovni EÚ. Národná delegátka SR v Európskom strategickom fóre o výskumných infraštruktúrach (ESFRI) sa bude venovať prioritám na úrovni SR a predstaví kľúčový dokument Cestovnú mapu výskumných infraštruktúr na roky 2020 – 2030. Tiež vám priblížime, ako je možné získať prístup k európskym výskumným infraštruktúram.

Na webinár je potrebné sa vopred registrovať v dolnej časti pozvánky TU, a to najneskôr do 01.06.2021 do 14:00 h. Odkaz na pripojenie sa na podujatie vám bude zaslaný deň pred podujatím na e-mailovú adresu uvedenú v registrácii.

Program podujatia

Rámcový program Horizont Európa na roky 2021-27

Kontaktná osoba: Monika Brečková – NCP, tel: +421 2 69253 164

Zdroj: Národná kancelária Horizontu, 13.05.2021, mob

Pridať do Google Calendar