Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Webinár EIT: Nové príležitosti pre inovácie v kultúrnom a kreatívnom priemysle


Začiatok: 21. 04. 2021 14:00

Koniec: 21. 04. 2021 15:30

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: EIT
Chcete sa zapojiť do aktivít najväčšej európskej inovačnej siete – EIT ? Dávame vám do pozornosti príležitosť pre zainteresované strany v kultúrnych, kreatívnych a priemyselných odvetviach!

Pripojte sa na webinár Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT), ktorý sa uskutoční pri príležitosti svetového dňa kreativity a inovácie, čiže 21. apríla, a to v čase od 14:00 do 15:30 hod.

Budete mať možnosť získať informácie o nadchádzajúcej výzve na predkladanie návrhov EIT na nové znalostné a inovačné spoločenstvo (EIT KIC) na podporu inovácií v kultúrnych, kreatívnych a priemyselných odvetviach. Zistíte, ako môžu byť zapojené organizácie z oblasti podnikania, vysokoškolského vzdelávania a výskumu.

Európska komisia navrhla aktualizáciu právneho základu Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT), ako aj jeho nový strategický inovačný program na roky 2021 – 2027. V rámci nového právneho základu EIT zriadi dva nové EIT KICs v oblastiach, ktoré sú najviac relevantné pre politické priority programu Horizon Europe.

Prvý nový KIC sa má zameriavať na kultúrny a kreatívny priemysel a začiatok jeho pôsobenia je naplánovaný na rok 2022. Toto odvetvie má vysoký potenciál rastu, venujú sa mu mnohé miestne iniciatívy, je veľmi atraktívne pre občanov a vhodne dopĺňa existujúcich osem EIT KICs. Kultúra a tvorivosť EIT vytvorí nové príležitosti pre podnikateľské vzdelávanie, inovácie, zakladanie firiem a zrýchlenie, ktoré budú poháňať novú generáciu inovátorov a kreatívcov v Európe.

Môžete sa tešiť na nasledujúcich rečníkov:

  • Manuela Heitora – portugalského ministra vedy, techniky a vysokoškolského vzdelávania;
  • Evy Kaili – členku Európskeho parlamentu;
  • Catherine Magnan – vedúcu oddelenia kultúrnej politiky, EK;
  • Martina Kerna – riaditeľa EIT.

Budú predstavené hlavné míľniky výzvy EIT na predkladanie návrhov, ako aj diskusie o tom, ako sa pripraviť na nadchádzajúcu výzvu.

Podujatie bude interaktívne. Účastníci budú môcť komunikovať s prednášajúcimi formou otázok a odpovedí ako aj formou hlasovania.

Registrácia  nie je potrebná. Všetky potrebné informácie a odpovede na otázky, ako sa pripojiť k webináru, nájdete na tejto stránke.

Program webinára nájdete tu.

Viac informácii nájdete tu.

Pridať do Google Calendar