Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Webinár European Innovation Ecosystems


Začiatok: 11. 06. 2024 10:00

Koniec: 11. 06. 2024 12:30

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: EISMEA

Miesto konania: Online

Štát: Belgicko

Odkaz: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EIE_June_2024
Európska rada pre inovácie (EIC) a Výkonná agentúra pre MSP (EISMEA) organizujú 11. júna 2024 informatívny webinár, na ktorom sa dozviete viac o pripravovaných výzvach:

 

Akcia by mala podporiť vytváranie inovačných ekosystémov so vzdelávacími a výskumnými inštitúciami alebo posilniť ich existujúce väzby. Návrhy by mali načrtnúť aktivity na podporu vzdelávacích a výskumných inštitúcií, aby prevzali väčšiu podnikateľskú úlohu, napr. prostredníctvom podpory inovácií a podnikania v rámci svojich činností. Opatrením by sa malo zabezpečiť aj to, aby boli aktíva a vízie vzdelávacích a výskumných inštitúcií jasne vyjadrené a v súlade s príslušnými regionálnymi špecializáciami (ako sú stratégie inteligentnej špecializácie) a aby sa dali ľahko integrovať do inovačných ekosystémov a ekonomických hodnotových reťazcov.

Predkladanie návrhov: 6. jún 2024 – 19. september 2024

Rozpočet výzvy: 2,5 milióna EUR

 

Cieľom tejto akcie je zlepšiť dialóg a vytváranie sietí medzi verejnými inovačnými orgánmi a agentúrami pri navrhovaní a implementácii regionálnych a národných programov financovania inovácií.

Predkladanie návrhov: 6. jún 2024 – 19. september 2024

Rozpočet: 1 milión EUR

 

Viac informácií a program podujatia: European Innovation Ecosystems – Online Informative Session – 11 June 2024 – European Commission (europa.eu)

Registrácia: EUSurvey – Survey (europa.eu)

 

Zverejnené 3.6.2024, slord

Pridať do Google Calendar