Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Webinár European IPR Helpdesk: Freedom to Operate in H2020


Začiatok: 14. 11. 2018 00:00

Koniec: 16. 11. 2018 00:00

Miesto konania: Brusel

Štát: Belgicko
Dňa 14. novembra 2018 organizuje EU IPR Helpdesk webinár „Freedom to Operate in H2020“, ktorý poskytne všeobecný opis analýzy a úlohy FTO v projektoch H2020.

Zvláštna pozornosť bude venovaná vysvetleniu významu práv duševného vlastníctva pre malé a stredné podniky počas návrhu projektu. Webinár predstaví činnosť spoločnosti PATEV, ktorá pomáha podnikom riešiť otázky súvisiace s právami duševného vlastníctva.

Registrácia bude zahájená 17. októbra 2018.

Viac informácií nájdete tu.

Pridať do Google Calendar