Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Webinár k výzve Plánu obnovy a odolnosti SR: Transformačné a inovačné konzorciá


Koniec: 13. 09. 2023 00:00

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: Úrad vlády SR, VAIA
Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ Komponentu 9 Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií Plánu obnovy a odolnosti oznamuje, že v rámci Investície 2 Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja, vyhlasuje výzvu Transformačné a inovačné konzorciá. 

Cieľom výzvy je posilniť výskumné a inovačné prostredie na Slovensku prostredníctvom podpory malého počtu jasne tematicky zadefinovaných transformačných a inovačných konzorcií (TIK), ktoré budú prepájať verejných a súkromných aktérov zo Slovenska so špičkovými inštitúciami zo zahraničia a ktoré budú generovať nové výskumné a inovačné aktivity a projekty v rámci celej inovačnej reťaze. Cieľom je tak podporiť transformáciu kľúčových sektorov ekonomiky s vysokým inovačným potenciálom, ktoré budú zadefinované samotnými žiadateľmi v podaných žiadostiach.

Výzva je zverejnená na webovej stránke Výskumnej a inovačnej autority: https://vaia.gov.sk/2023/06/12/vyzva-transformacne-a-inovacne-konzorcia/ .

Výzva je otvorená do 13. septembra 2023.

K výzve sa bude organizovať aj on-line informačný seminár, ktorý by sa bude konať 4. júla 2023 o 10:00. Na seminár sa môžete registrovať online.

Prevzaté z VAIA, zverejnené 16.6.2023, slord

Pridať do Google Calendar