Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Webinár: Umelá inteligencia a duševné vlastníctvo


Začiatok: 16. 02. 2021 10:00

Koniec: 16. 02. 2021 11:00

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: EUIPO
No alternative text description for this image

16. februára 2021 o 10:00 sa uskutoční webinár na tému „Umelá inteligencia a duševné vlastníctvo“.

Obsah webinára:

Nová generácia nástrojov umelej inteligencie (AI) je jadrom čoraz väčšieho počtu aplikácií. AI je teraz schopná poskytnúť odpovede na problémy, ktoré boli pred niekoľkými rokmi považované za naše možnosti. Od automatizácie riadenia vozidiel po rozpoznávanie reči a klasifikáciu obrazov na úrovniach porovnateľných – alebo dokonca vyšších ako – ľudské schopnosti, tieto procesy teraz vedú bezprecedentnú vlnu technického vývoja. Spôsob zabezpečenia právnej ochrany týchto objektov má preto pre žiadateľov na celom svete nanajvýš strategický a ekonomický význam. Duševné vlastníctvo je jedným z hlavných nástrojov, ktoré môžu inovátorom poskytnúť ochranu v prípade ich technického prínosu, a ako také predstavujú zásadný prostriedok na podporu a stimuláciu technického pokroku.

Po predstavení základných charakteristík najnovšej generácie vynálezov umelej inteligencie sa budeme vážne zaoberať ochranou AI a jej produktov a postupne vyvoláme otázky ochrany („ako chrániť AI pomocou rôznych práv duševného vlastníctva (IP)?“), Otázky k vlastníctvu („kto je vynálezcom, keď sa AI podieľa na vytvorení produktu?“), otázky presadzovania („možno AI použiť na zistenie porušenia právnych predpisov?“). Všeobecnejšie sa bude diskutovať aj o vzťahoch s ostatnými oblasťami práva (od základných práv po právo hospodárskej súťaže).

Vystupujúci:

Jean-Marc DELTORN – Centrum pre štúdium duševného vlastníctva (CEIPI, Univerzita v Štrasburgu) (rečník) Claire DURANTON – Akadémia, EUIPO (moderátorka)

Registrácia

Zdroj: https://euipo.europa.eu, zverejnené: 12.2.2021, autor: rpa

Pridať do Google Calendar