Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

When robot writes poetry


Začiatok: 05. 05. 2021 18:00

Koniec: 05. 05. 2021 19:30

Typ podujatia: Diskusia
Online diskusia o umelej inteligencii a poézii

V januári 1921 sa v Národnom divadle v Prahe po prvýkrát predstavila slávna divadelná hra Karla Čapka R.U.R. Rossum Universal Robots (alebo Rezonovi univerzálni roboti), ktorá sa dostala do povedomia sveta. Úloha robotov (a technológií všeobecne) ako výkonnej sily sa odvtedy nezmenila. Technické úspechy majú pomôcť ľuďom, a teda ľudstvu slúžiť a plniť presne pridelené úlohy. Keď sa teda umelá inteligencia začne presadzovať mimo svojho vymedzeného poľa, napríklad keď robot napíše báseň, zaskočí nás to.

Umelá inteligencia nás sprevádza už aj v bežných veciach v každodennom živote, tak si priznajme, že má svoje miesto aj v umení a v poézii. Zuzana Husárová (multimediálna umelkyňa) spolu s vývojárom softvéru Ľubomírom Panákom vysvetlia, ako je poézia napísaná neurónovou sieťou. Ich prínosom a zapojením do neurónových sietí sa zrodila prvá slovenská poetka umelej inteligencie Liza Gennart, ktorá v roku 2020 „napísala“ svoju prvú básnickú zbierku Výsledky vzniku.

Básnický potenciál ukrytý v najpoužívanejšom internetovom vyhľadávači odhalí v druhej časti diskusie Tomáš Miklica, iniciátor českého internetového projektu s názvom Google Poezie (litt. Google poetry) a hlavný autor rovnomennej knihy. Študenti z Centra bohemistiky na ULB v Bruseli a študenti kurzu českého jazyka pod vedením Dr. Veroniky Tucker z Harvardovej univerzity sa podelia o výsledky spoločného workshopu na tému „robotické“ texty.

Online diskusia je organizovaná Centrom českých štúdií ULB a Českým centrom v Bruseli s podporou Veľvyslanectva Českej republiky v Belgickom kráľovstve a Styčnej kancelárie SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD).

Viac informácií a registrácia

Pridať do Google Calendar