Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Workshop: Dekarbonizácia priemyslu a nakladanie s oxidom uhličitým


Začiatok: 01. 06. 2021 10:00

Koniec: 01. 06. 2021 13:00

Typ podujatia: Workshop

Organizátor: ECCSEL ERIC, Kancelária NTNU v Bruseli

Miesto konania: Online
Dňa 1. júna 2021 sa uskutoční online workshop na tému „Dekarbonizácie priemyslu a úlohy CCUS (zachytávanie, využitie a ukladanie oxidu uhličitého)“, ktoré organizuje  ECCSEL ERIC  (Európske laboratórium na zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého – Konzorcium pre európsku výskumnú infraštruktúru) v spolupráci s NTNU (Kancelária Norwegian University of Science and Technology  v Bruseli).

Ciele uhlíkovej neutrality do roku 2050 si budú vyžadovať rozsiahle investície do dekarbonizácie európskeho priemyslu. Európska zelená dohoda uvádza CCUS ako jednu z možných technológií na dosiahnutie tohto cieľa a zároveň stratégia oživeného Európskeho výskumného priestoru (ERA) vyzýva európske výskumné infraštruktúry, aby rozšírili spoluprácu s priemyslom a zamerali sa na posilnený prístup.

Počas podujatia budú rečníci diskutovať o výzvach pre priemysel, ktoré majú prispieť k dosiahnutiu cieľov do roku 2050, ako aj o možnom prínose technológií CCUS k dosiahnutiu dekarbonizácie priemyslu a o tom, ako ich sprístupniť priemyselným subjektom.

Program podujatia a zoznam rečníkov nájdete na tomto odkaze.

Zaregistrovať sa bezplatne môžete do 31. mája 2021 na tomto odkaze.

Zverejnené 24.5.2021, slord

Pridať do Google Calendar