Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Workshop na tému inteligentnej špecializácie ako nástroja obnovy


Začiatok: 15. 04. 2021 09:30

Koniec: 15. 04. 2021 11:45

Typ podujatia: Workshop

Organizátor: Platforma S3
Dňa 15. apríla 2021 sa uskutoční online podujatie na tému inteligentnej špecializácie, efektívneho nástroja, ktorý pomôže územiam zotaviť sa zo súčasnej krízy vyvolanej pandémiou a objaviť nové príležitosti pre udržateľnejšie a inkluzívnejšie ekonomiky.

Ešte pred jej implementáciouje potrebné pochopiť, čo fungovalo v predchádzajúcom programovom období 2014 – 2020 a čo naopak nefungovalo, a zostaviť súbor spoľahlivých odporúčaní pre inteligentnú špecializáciu budúcej generácie. Medzi hlavnými rečníkmi podujatia bude aj európska komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež, Mariya Gabriel.

Tento workshop ponúka odborníkom, tvorcom politík a výskumníkom jedinečné fórum na diskusiu o konkrétnych úspechoch, osvedčených postupoch a výzvach súvisiacich s implementáciou politiky inteligentnej špecializácie v regiónoch EÚ, ako napríklad:

  • Ako zabezpečiť koordinované politické iniciatívy na medzinárodnej, národnej a regionálnej úrovni s cieľom zmierniť hospodársku krízu spôsobenú COVID-19 a podporiť rýchle zotavenie?
  • Akú rolu môžu miestne politiky zohrávať pri riešení závažných sociálno-ekonomických dopadov COVID-19?

Podujatie je sprístupnené verejnosti. Bezplatná registrácia bola spustená.

Viac informácií o podujatí a programe nájdete na tomto odkaze.

Pridať do Google Calendar