Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Workshop: Pathways to address brain drain issues in the EU


Začiatok: 07. 09. 2021 09:30

Koniec: 07. 09. 2021 12:30

Typ podujatia: Workshop

Organizátor: Európska komisia
Európska komisia si Vás dovoľuje pozvať na online workshop s názvom “Pathways to address brain drain issues in the EU”, ktorý je venovaný problematike úniku mozgov v EÚ. Podujatie sa uskutoční v utorok 7. septembra od 9:30 do 12:30.

Workshop poskytne stručný prehľad hlavných príčin úniku mozgov výskumných pracovníkov v rôznych členských štátoch EÚ, ktoré boli identifikované v prebiehajúcej štúdii s názvom „Knowledge ecosystems in the new ERA“, ako aj osvedčené postupy a odporúčané spôsoby činnosti na riešenie týchto problémov na národnej úrovni a na úrovni EÚ.

Účastníci budú môcť diskutovať o možných riešeniach a odporúčaniach.

Máte záujem zúčastniť sa tohto workshopu? Zaregistrujte sa prostredníctvom tohto odkazu.

Zverejnené 24.8.2021, slord

Pridať do Google Calendar