Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Workshop „Workshop „Digital Skills and Entrepreneurship in the Era of Digital Revolution““


Začiatok: 14. 10. 2015 09:00

Koniec: 14. 10. 2015 18:00

Organizátor: European Commission, Committee of the Regions

Miesto konania: Brusel

Štát: Belgicko
<img src=aktuality/Digital_agenda.jpg />

 

 Európska Komisia v spolupráci s Výborom regiónov poriadajú workshop na tému „Workshop „Digital Skills and Entrepreneurship in the Era of Digital Revolution““. Tento seminár je súčasťou tzv. „Otvorených dní- Európsky týdeň regiónov a miest“. Táto udalosť združuje expertov v oblasti regionálneho a miestneho rozvoja a povzbudzuje medzi nimi výmenu best practice a cezhraničnú spoluprácu.

 

 Tento workshop bude zameraný na best practice regiónov v oblasti využitia verejného a súkromného financovania projektov týkajúcich sa úspešných ICT výukových programov. Seminár sa uskutoční 14.10.2015 v Bruseli.

 

 Registrovať sa možno do 28.9.2015. Viac informácií o podujatí nájdete tu. Stránka iniciatívy Open Days.

Pridať do Google Calendar