Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Železničná konferencia Pardubice 2019 – České a európske železnice pre 21. storočie – Jednotný európsky železničný priestor


Začiatok: 11. 04. 2019 09:00

Koniec: 12. 04. 2019 13:00

Miesto konania: Pardubice

Štát: Česká republika
Spoločný podnik pre železničnú dopravu Shift2Rail organizuje v spolupráci s Českou republikou  konferenciu venovanú železničnej doprave v Európe.

 

Konferencia sa bude konať v dňoch 11. – 12. apríla 2019 v Pardubiciach a jej súčasťou bude tiež dialóg medzi členmi Skupiny štátnych zástupcov pre Shift2Rail.

 

Dialóg sa uskutoční dňa 11. apríla (9:00 – 12:00 hod.) v KONGRESOVÝCH SÁLE Golf & Spa Resort Kunětická Hora.

 

Workshop bude ideálnou príležitosťou na výmenu názorov o budúcnosti výskumu a inovácií v železničnej doprave na základe výsledkov, ktoré dosiahol spoločný podnik S2R. Na programe bude tiež diskusia k prípadným zmenám, ktoré posunú program vpred a tiež prezentácia nových ideí o ďalšom fungovaní iniciatívy.

 Pracovný seminár by mal preskúmať, ako môže výskum a inovácie v oblasti železníc priniesť skutočne udržateľný rozvoj a integrovaný dopravný systém prostredníctvom svojich najmodernejších a účinných inovačných riešení, ktoré odrážajú potreby sektora.

 

Po workshope bude nasledovať Železničná konferencia Pardubice 2019 s podtitulom „České a európske železnice pre 21. storočie – Jednotný európsky železničný priestor“.

 Hlavnými témami konferencie budú železnice budúcnosti; EÚ legislatíva upravujúca železničnú dopravu a implementácia technických štandardov; financovanie železničnej infraštruktúry a príprava vysoko-rýchlostných liniek.

 Na koneferncii sa zúčastnia zástupcovia Európskej komisie, vlády Českej republiky, zástupcovia Českých železníc a predstavitelia domácich ako aj zahraničných inštitúcií pôsobiacich v oblasti železničnej dopravy,

 

Pridať do Google Calendar