Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

ALLEA zverejnila vyhlásenie o rovnosti v oblasti otvoreného prístupuALLEA, Európska federácia akadémií vied a humanitných vied, zverejnila dňa 25. októbra 2021 vyhlásenie s názvom „Rovnosť v otvorenom prístupe“.

Stanovisko ALLEA as zaoberá tým, ako „zlaté“ spôsoby publikovania v rámci otvoreného prístupu a veľké dohody o čítaní a písaní prispievajú k vytváraniu nespravodlivých štruktúr v rámci akademického výskumu.

V kontexte Plánu S pre reformy v akademickom publikovaní sa takzvaná „zlatá“ cesta otvoreného prístupu (vďaka ktorej sú články voľne dostupné online pre kohokoľvek) považuje za dôležitý nástroj na ceste k otvorenej vede. Avšak, ako sa uvádza v dokumente, vedci, ktorí chcú publikovať touto cestou, sú často zaťažení značnými „poplatkami za spracovanie článku“.

Vo vyhlásení sa opisuje niekoľko alternatívnych modelov publikovania s otvoreným prístupom. Autori však zdôrazňujú, že globálne riešenie otvoreného prístupu vo všetkých disciplínach bude k dispozícii až po sprístupnení primeraných zdrojov a infraštruktúry.

Viac informácií nájdete tu.

Celé vyhlásenie môžete nájsť tu.

Zdroj ALLEA; zverejnené 26.10.2021, slord