Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

ESFRI zverejnilo cestovnú mapu 2021ESFRI roadmap 2021

Podľa najnovšieho plánu Európskeho strategického fóra o výskumných infraštruktach (ESFRI), ktorý bol slávnostne predstavený 7. decembra 2021 na ESFRI Days 2021, potrebuje Európa vybudovať jedenásť nových medzinárodných výskumných infraštruktúr s nákladmi vo výške 4,16 miliardy EUR.

Úlohou ESFRI je podporovať súdržný prístup k tvorbe politiky o výskumných infraštruktúrach v Európe a byť akýmsi inkubátorom pre medzinárodné rokovania o konkrétnych iniciatívach. Fórum ESFRI pravidelne pripravuje Európsky orientačný plán výskumných infraštruktúr celoeurópskeho záujmu (ESFRI roadmap – infraštruktúrna mapa).

Za posledných 20 rokov EÚ investovala 20 miliárd EUR do výskumných laboratórií a infraštruktúr uvedených v týchto cestovných mapách. Ak by sa malo vybudovať 11 infraštruktúr navrhovaných v najnovšom dokumente, táto suma by sa zvýšila na 24 miliárd EUR.

Na podujatí ESFRI Days 2021 bolo odprezentovaných všetkých 11 nových projektov výskumných infraštruktúr, medzi ktoré patria napríklad ET – Einsteinov teleskop, EuPRAXIA, urýchľovač plazmy či EBRAINS, digitálna výskumná infraštruktúra orientovaná na výskum mozgu. Slovensko má prostredníctvom Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave zastúpenie v jednom z týchto projektov, konkrétne v projekte EIRENE, ktorý je koordinovaný Masarykovou univerzitou v Brne a ktorý sa zameriava na komplexný výskum dopadov vplyvu životného prostredia na zdravie človeka.

Prezentáciu projektov sprevádzala diskusia o strategických výzvach v tejto oblasti. Projekty takéhoto rozsahu sú veľmi náročné na realizáciu. V neposlednom rade si vyžadujú posilnenie súčinnosti medzi financovaním zo zdrojov EÚ a národným a regionálnym financovaním a tiež politický záväzok zapojených krajín.

Bližšie informácie

Záznam z podujatia

Kontakt na Slovensku

Zdroj: ESFRI, 9.12.2021, mob