Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EÚ investuje viac ako 1 miliardu eur do inovatívnych projektov na dekarbonizáciu hospodárstvaEurópska únia investuje viac ako 1,1 miliardy EUR do siedmich rozsiahlych inovačných projektov v rámci Inovačného fondu. Granty podporia projekty zamerané na uvedenie prelomových technológií na trh v energeticky náročných priemyselných odvetviach, v oblasti vodíka, zachytávania, využívania a ukladania uhlíka a obnoviteľných zdrojov energie. Projekty sa nachádzajú v Belgicku, Taliansku, Fínsku, Francúzsku, Holandsku, Nórsku, Španielsku a Švédsku.

Sedem projektov bolo vybraných na financovanie v rámci prvej výzvy Inovačného fondu pre veľké projekty, t. j. projekty s celkovými kapitálovými nákladmi nad 7,5 milióna EUR. Nezávislí odborníci ich hodnotili z hľadiska ich schopnosti znížiť emisie skleníkových plynov v porovnaní s konvenčnými technológiami schopnosti inovovať nad rámec súčasného stavu, pričom boli dostatočne vyspelé na to, aby umožnili ich rýchle zavedenie.

Európska komisia 26. októbra vyhlásila druhú výzvu na predkladanie veľkých projektov s termínom 3. marca 2022.

Celú tlačovú správu nájdete tu.

Viac informácií:

Zverejnené 30.11.2021, slord