Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EuroHPC hľadá odborných hodnotiteľovSpoločný podnik EuroHPC hľadá externých odborníkov, ktorí by pomáhali pri hodnotení žiadostí o granty, projekty a verejné súťaže a poskytovali stanoviská a poradenstvo v konkrétnych prípadoch. Experti budú pomáhať najmä pri:

 • Hodnotení návrhov, žiadostí cien a ponúk;
 • Monitorovaní akcií, grantových dohôd, a zmlúv o verejnom obstarávaní;
 • Technickom a vedeckom posúdení udeľovania prístupu k príslušenstvám.

Okrem toho budú experti poskytovať stanoviská a poradenstvo v oblasti prípravy, vykonávania a hodnotenia programov a navrhovania politík.

EuroHPC hľadá odborníkov s nasledujúcou kvalifikáciou/skúsenosťami:

 • Skúsenosti s obstarávaním superpočítačov HPC a vyhodnocovaním ponúk
 • Skúsenosti s prevádzkou veľkých superpočítačových centier vrátane prevádzky dátových cantier
 • Skúsenosti s prideľovaním prístupového času pre superpočítače
 • Federatívne a hyperprepojené e-infraštruktúry pre vedu a priemysel
 • Správa a prevádzka veľkých infraštruktúr HPC
 • Využitie HPC a aplikácií, ako je modelovanie, simulácia, analýza údajov a umelá inteligencia
 • Technológie súvisiace s HPC vrátane mikroprocesorov, systémovej architektúry, softvérového zásobníka
 • Vývoj aplikácií a paralelné programovanie na heterogénnych architektúrach
 • Programy vzdelávania a odbornej prípravy pre odborníkov a študentov v oblasti HPC
 • Skúsenosti s programami medzinárodnej technologickej spolupráce
 • Skúsenosti s riadením veľkých a komplexných projektov výskumu a vývoja súvisiacich s pracovným programom EuroHPC
 • Kvantové výpočty a súvisiace technológie vrátane systémovej architektúry, softvéru a programovacích modelov

Obzvlášť sa odporúča, aby sa zaregistrovali experti s odbornými skúsenosťami v súkromnom sektore.

Pre viac informácií kliknite tu.

Zverejnené 26.10.2021, slord