Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Iniciatíva „Stick to Science“ pre zapojenie Švajčiarska a Spojeného kráľovstva do programu Horizont EurópaVýskumné a inovačné komunity v rámci Európy podporujú kampaň, ktorá vyzýva na rýchle pripojenie Švajčiarska a Spojeného kráľovstva k programu Horizont Európa. Kampaň bola oficiálne zahájená dňa 8. februára 2022 počas konferencie Science Business „Horizon Europe: The first assessment“.

Inštitúcie výskumu a inovácií zo Švajčiarska a Spojeného kráľovstva spolu s ďalšími európskymi lídrami v oblasti výskumu a inovácii predstavili celoeurópsku iniciatívu „Stick to Science„, ktorá vyzýva „na otvorenú a bezbariérovú spoluprácu v oblasti výskumu a inovácií medzi európskymi aktérmi v tejto oblasti, a to prostredníctvom pridruženia UK a Švajčiarska k programu Horizont Európa„.

Signatári žiadajú, aby Rada EÚ, Európsky parlament, Európska komisia, ako aj členské štáty EÚ a vlády Spojeného kráľovstva a Švajčiarska uznali, že pokrok v oblasti výskumu a inovácií sa najúčinnejšie dosiahne, ak všetky zainteresované strany v oblasti vedy a inovácií budú spolupracovať naprieč geografickými regiónmi. Spolupráca nikdy nebola potrebnejšia ako práve teraz, keď svet čelí vážnym globálnym výzvam, ako sú zmierňovanie pandémie, klimatická zmena či riešenie potravinovej bezpečnosti.

V prípade Spojeného kráľovstva je pridruženie k programu Horizont Európa súčasťou dohody o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom z decembra 2020. Avšak stále sa čaká na podpis zo strany Spojeného kráľovstva.

V prípade Švajčiarska EK v súčasnosti považuje proces smerujúci k pridruženiu za „pozastavený. Avšak švajčiarsky spolkový radca Ignazio Cassis sa vyjadril, že Švajčiarsko je naďalej odhodlané čo najskôr dosiahnuť svoj cieľ, ktorým je plné pridruženie k programu Horizont Európa a k ďalším súvisiacim programom.

Viac informácií:

Zverejnené 11.2.2022, slord