Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Komisia navrhuje nové iniciatívy na posilnenie hospodárskej bezpečnostiZa účelom minimalizovať riziká v kontexte zvýšeného geopolitického napätia a zrýchlených technologických zmien a zároveň zachovať maximálnu úroveň hospodárskej otvorenosti a dynamiky EK predstavila návrh 5 opatrení. Dve z týchto navrhovaných opatrení sa priamo dotýkajú aj výskumu a inovácií:

  • podpora ďalších diskusií o tom, ako lepšie podporovať výskum a vývoj technológií s potenciálom dvojakého použitia (viac si o tomto návrhu môžete prečítať v našom článku);
  • navrhnúť, aby Rada odporučila opatrenia zamerané na zvýšenie bezpečnosti výskumu na vnútroštátnej a odvetvovej úrovni, ktorých cieľom je zabránenie využitiu výsledkov medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu a inovácií na vojenské účely v tretích krajinách alebo v rozpore so základnými hodnotami a takisto snaha o ochranu vysokoškolských a výskumných inštitúcií pred škodlivým vplyvom autoritárskych štátov;

Ďalšie opatrenie zahŕňajú:

  • ďalšie posilnenie ochrany bezpečnosti a verejného poriadku v EÚ prostredníctvom návrhu na zlepšenie preverovania zahraničných investícií do EÚ;
  • podnecovanie diskusií a opatrení na posilnenie európskej koordinácie v oblasti kontroly vývozu pri plnom rešpektovaní existujúcich mnohostranných režimov a výsadných práv členských štátov;
  • konzultácie s členskými štátmi a zainteresovanými stranami s cieľom identifikovať potenciálne riziká vyplývajúce z odchádzajúcich investícií do úzkeho okruhu technológií, ktoré by mohli byť použité na zvýšenie vojenskej a spravodajskej kapacity nepriateľských aktérov;

Viac informácií:

Publikované 26.3.2024, slord