Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Nový inovačný program EÚ a Africkej únie na podporu udržateľného rastu a zamestnanostiLídri európskych a afrických štátov dňa 18.2.2022 spoločne potvrdili vypracovanie inovačného programu Európskej únie a Africkej únie, ktorý je strategicky navrhnutý na podporu udržateľného rastu a zamestnanosti, najmä s ohľadom na mladých ľudí.

Inovačný program, ktorý tvorí súčasť investičného balíka Global Gateway, má štyri hlavné ciele:

  • premeniť inovačné kapacity a výsledky na hmatateľné výstupy;
  • posilniť inovačné ekosystémy;
  • rozvíjať udržateľné a vzájomne výhodné partnerstvá v oblasti vysokoškolského vzdelávania a výskumu a inovácií;
  • rozšíriť nástroje a programy, ktoré môžu pokračovať v existujúcich úspešných iniciatívach.

Samotný Global Gateway využíva nové finančné nástroje stanovené vo viacročnom finančnom rámci EÚ na roky 2021 – 2027. Nástroj susedstva, rozvojovej a medzinárodnej spolupráce (NDICI) – Globálna Európa, Nástroj predvstupovej pomoci (IPA) III, ako aj Interreg, InvestEU a rámcový program EÚ pre výskum a inovácie Horizont Európa; všetky spomenuté nástroje umožňujú EÚ využiť verejné a súkromné investície v prioritných oblastiach vrátane prepojenia.

Okrem uvedeného inovačný program EÚ a AÚ je v súlade s oznámením Komisie o globálnom prístupe k výskumu a inováciám, ktoré je predstavuje európsku stratégiu medzinárodnej spolupráce v meniacom sa svete. Prostredníctvom nej chce EÚ prevziať vedúcu úlohu pri podpore medzinárodných partnerstiev v oblasti výskumu a inovácií a prinášať inovatívne riešenia, aby boli naše spoločnosti ekologické, digitálne a zdravé.

Na základe uvedených dokumentov a s cieľom posilniť účasť verejnosti, transparentnosť a začlenenie začali Európska komisia a Komisia Africkej únie na nedávnom podnikateľskom fóre EÚ – Afrika rozsiahle konzultácie o inovačnom programe EÚ – AÚ.

Okrem toho konzultačná skupina pre budúcnosť spolupráce v oblasti výskumu a inovácií medzi EÚ a Afrikou uverejnila správu, v ktorej sa uvádzajú odporúčania, ako najlepšie začleniť a posilniť spoluprácu v oblasti výskumu a inovácií v štyroch konkrétnych oblastiach: systémy zdravotníctva, kapacity v oblasti výskumu a inovácií, inovácie a technológie a ekologický prechod. Inovačný program EÚ a EÚ obsahuje dôkazy tejto skupiny nezávislých odborníkov pôsobiacich v Európe a v Afrike.

Celú správu Európskej komisie nájdete tu.

Viac informácií:

Zverejnené 23.2.2022, slord