Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Perspektívny plán výskumno-inovačných činností iniciatívy Nový európsky BauhausNový európsky Bauhaus (NEB) je kreatívna a interdisciplinárna iniciatíva, ktorá spája európsku zelenú dohodu so životnými štýlmi a skúsenosťami ľudí. NEB je iniciatívou, ktorej cieľom je prepojiť svet umenia a kultúry s vedou a technológiou, a preto sú výskum a inovácie hlavnými zložkami návrhu, realizácie a šírenia NEB. Program Horizont Európa zohráva kľúčovú úlohu ako hlavná hnacia sila nových nápadov, prototypov a produktov.

Dňa 11. februára 2022 bola zverejnená správa „Horizon Europe-New European Bauhaus Nexus Report“. V správe sa uvádzajú výsledky seminára, ktorý bol zorganizovaný 30. novembra 2021, na ktorom sa stretli odborníci z oblasti architektúry, stavebného sektora, dizajnu, klímy a energetiky, aby diskutovali o perspektívnej agende výskumu a inovácií pre Nový európsky Bauhaus.

Publikácia obsahuje niekoľko odporúčaní, ktorých cieľom je podporiť rozvoj iniciatívy NEB. Tieto odporúčania vychádzajú zo súčasných a budúcich organizačných štruktúr a časových rámcov programu Horizont Európa. Zohľadňujú možnosti na obdobie financovania 2021 – 2022, strednodobé ciele na obdobie 2023 – 2024 a dlhodobé opatrenia po roku 2024, ktoré odrážajú transdisciplinárnu a medzisektorovú víziu NEB.

Správa obsahuje aj plán so strategickými prioritami a súvisiacimi referenčnými hodnotami, ktorý opisuje možnú cestu vpred pre európsku spoločnosť a jej reakciu na klimatickú krízu spolu s globálnymi partnermi EÚ.

Celá správa s názvom „New European Bauhaus Nexus“ je k dispozícii na stiahnutie tu.

Viac informácií:

Zverejnené 15.2.2022, slord