Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Pozičný dokument LERU k systému hodnotenia výskumných pracovníkovLERU, Liga európskych výskumných univerzít, uverejnila pozičný dokument ako príspevok k aktuálnej diskusii o hodnotení výskumu a výskumných pracovníkov.

Na základe vzájomnej výmeny súčasných postupov a nedávneho vývoja na univerzitách LERU, týkajúcom sa hodnotenia výskumných pracovníkov v kontexte prijímania do zamestnania, povyšovania a ohodnocovania, sa v dokumente rozvíja vízia spoločného systému, ktorý uznáva a odmeňuje rôznorodosť profilov a príspevkov vo výskume, vzdelávaní a v prospech spoločnosti ako celku.

V príspevku sú rozpracované tri perspektívy hodnotenia, a to:

  • multidimenzionálna
  • rozvojová
  • kontextuálna

Zároveň predmetný dokument uvádza aj príklady z členských univerzít LERU, ktoré v súčasnosti experimentujú s novými prístupmi k hodnoteniu svojich výskumných pracovníkov.

V závere dokumentu sa uvádzajú niektoré kľúčové posolstvá a úvahy o tom, že vytvorenie novej praxe v hodnotení výskumných pracovníkov je náročná úloha. Dokument vyzýva zákonodarcov a sponzorov, aby zvážili to, ako a v akom rozsahu môžu poskytnúť priestor na experimentovanie, ktorý je nevyhnutný na zlepšenie hodnotenia výskumných pracovníkov.

Viac informácií:

Zverejnené 7.2.2022, slord