Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Predbežné zistenia štúdie EUA o inováciách na univerzitáchEurópska asociácia univerzít (EUA) uverejnila stanovisko, v ktorom predstavuje predbežné zistenia pripravovanej štúdie o inováciách na európskych univerzitách. Zachytáva rôzne úrovne inovačnej kapacity na univerzitách, ako aj to, ako tieto úrovne prispievajú k širokému spektru vplyvov a sociálnych výsledkov.

Na základe údajov zo 166 inštitúcií v 28 krajinách poskytuje stanovisko celoeurópsky obraz a ponúka kľúčové odporúčania pre univerzity, tvorcov politík a financujúce agentúry, ako zvýšiť prínos univerzít k európskym inovačným ekosystémom.

Kompletná správa, ktorá vznikla v spolupráci s expertnou skupinou EUA pre inovačné ekosystémy, bude zverejnená začiatkom roka 2022.

Viac informácií:

Zverejnené 15.11.2021, slord