Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Program Eurostars spustí v roku 2022 dve výzvy pre inovatívne MSPEurostars je finančný program, ktorý podporuje inovatívne MSP a projektových partnerov (veľké spoločnosti, univerzity, výskumné organizácie a iné typy organizácií) financovaním medzinárodných projektov spolupráce v oblasti výskumu, vývoja a inovácií.

Organizácie z 37 krajín vrátane Slovenska môžu získať prístup k verejnému financovaniu medzinárodných projektov spolupráce v oblasti výskumu a vývoja vo všetkých oblastiach.

Prvá výzva s uzávierkou 24. marec 2022

Žiadosť o projekt výskumu, vývoja a inovácií môžete podať medzi 21. januárom 2022 a 24. marcom 2022 do 14:00. Vaše projektové konzorcium musí mať vedúcu úlohu inovatívneho MSP, ale môže zahŕňať aj iné typy organizácií, ako sú veľké spoločnosti, univerzity, výskumné organizácie a ďalšie.

Prečítajte si text prvej výzvy tu.

Druhá výzva s uzávierkou 15. septembra 2022

Žiadosť o projekt výskumu, vývoja a inovácií môžete podať medzi 13. júlom 2022 a 15. septembrom 2022 do 13:00.

Prečítajte si text druhej výzvy tu.

Kontakt na Slovensku

Národný koordinátor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Národný kontaktný bod:

Martin Kontrík

Odbor implementácie štátnej politiky, európskych a medzinárodných iniciatív výskumu a vývoja

Sekcia vedy a techniky MŠVVaŠ

+421 2 5937 4754 | martin.kontrik@minedu.sk

Program Eurostars je súčasťou aktivít siete EUREKA. Viac informácií o sieti EUREKA je k dispozícii tu.

Zdroj: Eurostars a InnoNews.blog, zverejnené 17.1.2022, slord