Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Rada EÚ dala zelenú spusteniu 10 nových európskych partnerstievRada EÚ dala dňa 19. novembra 2021 zelenú Jednotnému základnému aktu (Single Basic Act, SBA) – nariadeniu, ktoré umožňuje vznik 9 nových inštitucionalizovaných európskych partnerstiev, konkrétne „spoločných podnikov / joint undertakings“, ktoré budú fungovať ako úzke partnerstvo medzi Európskou úniou, členskými štátmi a/alebo priemyslom.

O deň skôr, 18. novembra 2021, Rada EÚ prijala rozhodnutie o zapojení EÚ do 10. inštitucionalizovaného partnerstva, Európskeho partnerstva v oblasti metrológie, s cieľom zvýšiť investície do metrologického výskumu a spôsobilostí a umožniť tak vznik relevantných inovatívnych produktov. Na rozdiel od 9 spoločných podnikov založených na článku 187 ZFEÚ sa toto partnerstvo sa zakladá na článku 185 ZFEÚ.

EÚ poskytne z programu Horizont Európa takmer 10 miliárd EUR, ktoré partneri doplnia minimálne rovnakou sumou investícií. Očakáva sa, že tento spoločný príspevok zmobilizuje dodatočné investície v oblasti zdravia, dopravy, energetiky, digitálnych technológií a metrológie, vytvorí pracovné miesta a rast a bude mať dlhodobý pozitívny vplyv na životné prostredie a spoločnosť.

Tu je 10 inštitucionalizovaných európskych partnerstiev, ktoré sa začnú čoskoro realizovať:

  1. Global Health EDCTP3
  2. Innovative Health Initiative
  3. Key Digital Technologies
  4. Circular Bio-based Europe
  5. Clean Hydrogen
  6. Clean Aviation
  7. Europe’s Rail
  8. Single European Sky ATM Research 3
  9. Smart Networks and Services
  10. Metrology

Na základe nového právneho základu teraz 10 nových európskych partnerstiev vstúpi do fázy vytvárania a realizácie, ktorá bude zahŕňať nábor zamestnancov, vymenovanie poradných orgánov a prípravu pracovných programov. Po zriadení budú vyhlásené nové výzvy na predkladanie návrhov s cieľom vybrať a financovať výskumné a inovačné projekty podľa ich príslušných cieľov.

Celú tlačovú správu Európskej komisie nájdete tu.

Viac informácií:

Zverejnené 19.11.2021, slord