Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Scenáre výskumno-inovačných politík krajín západného Balkánu do roku 2035Európska komisia uverejnila prognostickú štúdiu, v ktorej sú uvedené možné scenáre politík v oblasti výskumu a inovácií na západnom Balkáne do roku 2035.

Scenáre boli vypracované v procese spoločnej tvorby s odborníkmi na výskum a inovácie zo západného Balkánu, ktorí zastupujú akademickú obec, občiansku spoločnosť, súkromný sektor, medzinárodné organizácie, ako aj ústredné a regionálne vlády. Cieľom scenárov je upozorniť politických zástupcov krajín západného Balkánu na rôzne možné budúcnosti a na opatrenia, ktoré môžu prijať už dnes na formovanie požadovanej budúcnosti:

Scenár 1Vstup na spoločný trh: načrtáva potenciálnu budúcnosť, v ktorej budú najnovší členovia EÚ Albánsko, Čierna Hora, Severné Macedónsko a Srbsko využívať rámcové programy EÚ pre výskum a inovácie a na mieru prispôsobené podporné iniciatívy, ako je napríklad Mechanizmus spravodlivej transformácie, ktorý je súčasťou Európskej zelenej dohody.

Scenár 2Pohľad za hranice EÚ: predstavuje scenár, v ktorom sa prístupové rokovania s EÚ zastavili.

Scenár 3Podnikanie na prvom mieste: predstavuje scenár, v ktorom modernizáciu hospodárstva a inováciu verejného sektora podporujú inštitúcie EÚ, ako aj Európska investičná banka.

V závere štúdie sú uvedené úvodné plány prispôsobené pre jednotlivé krajiny západného Balkánu, ktoré môžu inšpirovať rozhodovacie orgány k cieľom a opatreniam potrebným na ďalší rozvoj ich systémov výskumu a inovácií.

Celú štúdiu nájdete tu.

Zverejnené 28.10.2021, slord